Over

Visie

Storytelling en storycatching in tijden van transitie zijn cruciaal.

Alma Wattimena, storyteller en schrijver: “Storytelling en storycatching gaan over dat je eert wat er is geweest. In ons geval eren wij de kwetsbare groep ouderen die nu nog meer dan ooit hun levenswijsheid aan ons kunnen nalaten. De vraag is dan: Hoe maak je dankbaar gebruik van deze quarantaine, deze tussentijd? Waarin je uit de verhalen van het geleefde leven de parels haalt, daar een inspirerend verhaal van maakt of een mooi lied. Of misschien wel Spoken word of een kunstwerk? En het vervolgens teruggeeft aan de verteller, maar ook doorgeeft aan de nieuwe generatie in een nieuwe vorm.”

Nu we in een overgangsperiode zitten, hebben kunstenaars de belangrijke taak om onze nieuwe identiteit te hervormen.

Claudia Volders, sociaal proceskunstenaar: “Juist in deze tijden laten de kunsten ons zien dat de wereld groter is dan we de afgelopen jaren aan overdaad dachten te hebben. De kunstenaar heeft al millennia de bijzondere taak de diverse bewustzijnslagen van het heden in vorm, in muziek en in woord te laten vibreren naar de mensen toe. Met de intentie mensen bewust te maken van hun identiteit. Nu we in een overgangsperiode zitten, hebben kunstenaars de belangrijke taak om onze nieuwe identiteit te hervormen. In en onder de vertelde verhalen zitten gevoelens en diepe gedachten, die uitermate belangrijk zijn voor een kunstenaar om daar mee te werken. De kunstwerken die hieruit voortkomen, zullen nu maar ook over 100 of 500 jaar laten zien wie we nu zijn, wat we nu denken en vooral wat we nu willen doorgeven.”

Als geen ander weet ik hoe belangrijk het is de inspirerende en ontroerende verhalen van mijn ouders door te vertellen zodat de geschiedenis zich niet herhaalt.

Merle Waterman, brand storyteller en beeldvanger:
“In mijn jonge jaren kende ik niemand van wie de ouders in de concentratie- of de Jappenkampen had gezeten. Mijn ouders, die het concentratiekamp en het Jappenkamp overleefden, vertelden mij hoe het is te leven van de lucht, over de verliezen en zij deelden met mij hun mensenkennis. Wetende waartoe mensen in staat kunnen zijn, zowel ten positieve als ten negatieve. En vooral ook hoe te overleven: door positief te denken en te genieten van de kleine dingen. Vrijheid, creativiteit en de liefde voor de natuur overbrengen aan ons, was hun hoogste goed. Wij gingen niet op vakantie naar de camping in Frankrijk, maar snoven de geschiedenis op van Churchill in Engeland en bezochten verschillende concentratiekampen.
NOW is de tijd om die verhalen op te halen die vertellen over: ‘Hoe kan ik door positiviteit overleven in de tijden van crises? Waar word jij blij van of hoe maak ik iemand blij. Luister, trek er lering uit en “spread the word” in podcast verhalen, beeld en muziek.

Initiatiefnemers

Sociaal proceskunstenaar Claudia Volders, brand storyteller Merle Waterman en storyteller Alma Wattimena leerden elkaar in 1996 kennen. Ze voelden zich ‘uitverkoren’, toen ze als drie van de twaalf deelnemers voor het creatieve project Marlboro Project 1996 geselecteerd werden om een creatieve reis van twee weken door vier Amerikaanse staten te maken.

“De eerste week deden we alleen maar inspiratie op in die overweldigende natuur van Arizona, Utah, Colorado en New Mexico. Om vervolgens met de wijsheid die we onderweg ophaalden bij de Navajo elders in Canyon the Shelly’s Spider Rock in creatie te gaan. We schreven, fotografeerden, filmden, monteerden en interviewden alsof ons leven ervan af hing. Het thema was “Hidden Life”. Waarmee we uitdrukten dat wanneer je met je hart kijkt en luistert, je werelden ontdekt die je zo aan de oppervlakte nooit zou kunnen zien en horen. Alle twaalf hebben we een bijzonder intense en spirituele ervaring gehad. Toen al, zo jong als we waren in onze twenties. En het is NU, 24 jaar later dat het zaad opnieuw ontkiemt, dat the Native Americans destijds bij ons hebben geplant: It is NOW or never. Step forward, listen and share.”

“Catch the stories of those who have already been there. Share them, honor the elders and guide your community through these uncertain times of transformation.”

%d bloggers liken dit: